Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Tabuľka chemickej odolnosti

Chemická odolnosť CPVC a PVC
Vysvetlivky:
°C - maximálna možná teplota chemikálie
x - nie je odskúšané
n - výrobca nedoporučuje
V tejto prílohe chemických odolností sú uvedené iba niektoré príklady využiteľnosti CPVC a PVC.
V prípade potreby Vám poskytneme ďalšie informácie.

 Chemikália  CPVC  PVC
1  anilin  n  n
2  antrachinon  X  60°C
3  asfalt  n  n
4  bělicí roztok   12% aktivní chlór  85°C
5  bělicí roztok   5% aktivní chlór  X
6  benzaldehyd 10%  X  22.7°C
7  benzen  n  n
8  benzín bezolovnatý  X  60°C
9  benzín kyselý  X  60°C
10  benzín olovnatý  X  60°C
11  borax nasycený  X  60°C
12  bromičnan draselný  X  60°C
13  bromid draselný  X  60°C
14  bromid lithný  X  60°C
15  bromid sodný nasycený  82.2°C  60°C
16  bromová voda studená nasycená  X  60°C
17  bromovodík 20%  22.7°C  60°C
18  butadien 50%  22.7°C  60°C
19  butan 50%  X  60°C
20  butanol   primární  22.7°C
21  butylalkohol  22.7°C  60°C
22  butylen-C kapalný  X  60°C
23  chloramin  X  22.7°C
24  chlorečnan draselný  X  60°C
25  chlorečnan sodný nasycený  X  22.7°C
26  chlorečnan vápenatý  X  60°C
27  chlorid amonný nasycený  85°C  60°C
28  chlorid barnatý nasycený  X  60°C
29  chlorid cínatý 15%  85°C  60°C
30  chlorid cíničitý  85°C  60°C
31  chlorid draselný  85°C  60°C
32  chlorid hlinitý vodný nasycený  85°C  60°C
33  chlorid horečnatý nasycený  85°C  60°C
34  chlorid mědnatý nasycený  85°C  60°C
35  chlorid mědný nasycený  X  60°C
36  chlorid nikelnatý nasycený  85°C  60°C
37  chlorid olovnatý  X  60°C
38  chlorid rtutnatý  60°C  60°C
39  chlorid sirný  X  X
40  chlorid sodný  98.9°C  60°C
41  chlorid stříbrný  X  X
42  chlorid uhličitý  22.7°C  22.7°C
43  chloristan draselný  X  60°C
44  chloristan sodný  76.7°C  60°C
45  chlornan sodný  85°C  22.7°C
46  chlornan vápenatý 30%  85°C  60°C
47  chloroform suchý  n  n
48  chlorovodík 35%  98.9°C  60°C
49  chlorovodík 37%  98.9°C  60°C
50  chlór kapalný  n  n
51  chroman draselný  X  60°C
52  citran horečnatý  X  60°C
53  čpavek bezvodý  X  X
54  čpavek kapalný 100%  X  n
55  čpavek plynný  85°C  60°C
56  cyklohexanon  n  a
57  cyselina stearová  85°C  60°C
58  dehet  X  X
59  detergenty pro těľký provoz  85°C  60°C
60  dichloretylen  X  n
61  dichroman amonný  X  22.7°C
62  dichroman draselný nasycený  X  60°C
63  dichroman draselný nasycený  85°C  60°C
64  dichroman sodný 20%  85°C  60°C
65  dichroman sodný nasycený  60°C  60°C
66  dihydroxybenzen nasycený  X  60°C
67  dimetylamin  X  60°C
68  draslo  X  60°C
69  dusičnan amonný nasycený  85°C  60°C
70  dusičnan barnatý nasycený  X  22.7°C
71  dusičnan draselný  X  60°C
72  dusičnan hlinitý nasycený  85°C  60°C
73  dusičnan horečnatý  85°C  60°C
74  dusičnan mědnatý 30%  X  60°C
75  dusičnan nikelnatý nasycený  X  60°C
76  dusičnan olovnatý nasycený  85°C  60°C
77  dusičnan rtutný nasycený  X  60°C
78  dusičnan sodný nasycený  85°C  60°C
79  dusičnan stříbrný  85°C  60°C
80  dusičnan vápenatý  X  60°C
81  dusičnan ľelezitý nasycený  85°C  60°C
82  dusičnan ľeleznatý  60°C  22.7°C
83  dusičnan zinečnatý  X  60°C
84  dusitan sodný  X  60°C
85  etandiol  85°C  60°C
86  etanol  60°C  60°C
87  éter  n  n
88  etylalkohol  60°C  60°C
89  etylenglykol  85°C  60°C
90  etylmetylketon  n  n
91  fenol  22.7°C  22.7°C
92  fermeľ  n  n
93  fluorid amonný 10%  X  60°C
94  fluorid amonný 25%  X  22.7°C
95  fluorid draselný  X  60°C
96  fluorid hlinitý nasycený  X  22.7°
97  fluorid horečnatý  X  X
98  fluorid měďnatý  X  60°C
99  fluorid měďnatý 2%  X  60°C
100  fluorid sodný  60°C  60°C
101  fluorovodík 30%  X  22.7°C
102  fluorovodík 40%  n  22.7°C
103  fluorovodík 50%  22.7°C  60°C
104  fluorovodík bezvodý  n  n
105  fluorovodík zředěný  22.7°C  22.7°C
106  formaldehyd 35%  22.7°C  60°C
107  formaldehyd 37%  22.7°C  60°C
108  formaldehyd 50%  22.7°C  60°C
109  fosforečnan sodný  X  X
110  fotografické roztoky  85°C  60°C
111  fruktóza  85°C  60°C
112  glauberova sůl  X  X
113  glukóza   hydrát  85°C
114  glycerín  85°C  60°C
115  glykol  85°C  60°C
116  glykolamin  X  X
117  hexanol  X  37.8°C
118  hlinitan sodný  X  X
119  hroznový cukr  X  60°C
120  hydraulický olej   ropa  X
121  hydrochinon nasycený  X  60°C
122  hydrochlorid anilinu nasycený  n  n
123  hydrogensíran draselný  X  60°C
124  hydrogensíran sodný  X  60°C
125  hydrogensulfid amonný  X  60°C
126  hydrogenuhličitan amonný nasycený  X  60°C
127  hydrogenuhličitan draselný nasycený  22.7°C  60°C
128  hydrogenuhličitan sodný  85°C  60°C
129  hydroxid amonný 10%  85°C  60°C
130  hydroxid barnatý nasycený  X  60°C
131  hydroxid draselný 25%  85°C  60°C
132  hydroxid horečnatý nasycený  85°C  60°C
133  hydroxid lithný  X  X
134  hydroxid sodný 15%  85°C  60°C
135  hydroxid sodný 30%  98.9°C  60°C
136  hydroxid sodný 50%  98.9°C  37.8°C
137  hydroxid sodný 70%  X  37.8°C
138  hydroxid sodný aľ do 40%  98.9°C  37.8°C
139  hydroxid vápenatý  85°C  60°C
140  hydroxid ľelezitý nasycený  85°C  60°C
141  hydroxid ľeleznatý nasycený  85°C  22.7°C
142  jodid draselný  X  X
143  jodid sodný  X  X
144  jód 10%  22.7°C  X
145  kafr  X  22.7°C
146  kamenec  85°C  60°C
147  kamenec draselný  X  60°C
148  kamenec sodný  X  60°C
149  ketony  n  n
150  klíh  X  X
151  kokosový olej  X  60°C
152  křemíkový olej  65.6°C  22.7°C
153  kukuřičný sirup  22.7°C  22.7°C
154  kyanid sodný  85°C  60°C
155  kyanid stříbrný  85°C  60°C
156  kyselina arseničitá 80%  85°C  60°C
157  kyselina benzen sulfonová 10%  X  60°C
158  kyselina benzoová - vąechny  X  60°C
159  kyselina bromičitá  85°C  60°C
160  kyselina bromovodíková 20%  22.7°C  60°C
161  kyselina bromovodíková 50%  X  X
162  kyselina butanová  X  22.7°C
163  kyselina chlorečná 10%  X  60°C
164  kyselina chlorečná 20%  X  60°C
165  kyselina chloretanová  X  22.7°C
166  kyselina chloretanová 50%  X  60°C
167  kyselina chloristá 10%  60°C  22.7°C
168  kyselina chloristá 70%  85°C  X
169  kyselina chlorná 10%  60°C  60°C
170  kyselina chloroctová  X  22.7°C
171  kyselina chloroctová 50%  X  60°C
172  kyselina chlorosírová  X  22.7°C
173  kyselina chlorovodíková 35%  98.9°C  60°C
174  kyselina chlorovodíková 37%  98.9°C  60°C
175  kyselina chromová 10%  98.9°C  60°C
176  kyselina chromová 30%  98.9°C  60°C
177  kyselina chromová 40%  98.9°C  60°C
178  kyselina chromová 50%  98.9°C  n
179  kyselina citrónová nasycená  85°C  60°C
180font>  kyselina diglykolová nasycená  X  60°C
181  kyselina dusičná 10%  85°C  60°C
182  kyselina dusičná 100%  X  n
183  kyselina dusičná 30%  82.2°C  60°C
184  kyselina dusičná 40%  37.8°C  60°C
185  kyselina dusičná 50%  22.7°C  37.8°C
186  kyselina dusičná 70%  22.7°C  22.7°C
187  kyselina etanová 25%  22.7°C  60°C
188  kyselina etanová 60%  22.7°C  22.7°C
189  kyselina etanová 85%  n  22.7°C
190  kyselina fialová  X  22.7°C
191  kyselina fluorokřemičitá 50%  22.7°C  60°C
192  kyselina fluorovodíková 30%  X  22.7°C
193  kyselina fluorovodíková 50%  n  22.7°C
194  kyselina fluorovodíková bezvodá  n  n
195  kyselina fluorovodíková zředěná  22.7°C  22.7°C
196  kyselina fosforečná 10%  98.9°C  60°C
197  kyselina fosforečná 50%  98.9°C  60°C
198  kyselina fosforečná 85%  22.7°C  60°C
199  kyselina fosforovodíková  X  60°C
200  kyselina gallová  22.7°C  60°C
201  kyselina glykolová nasycená  X  60°C
202  kyselina hexandinová nasycená  85°C  60°C
203  kyselina hydrofluorokřemi čitá 50%  60°C  60°C
204  kyselina hydroxybutan-diová  85°C  60°C
205  kyselina jablečná  85°C  60°C
206  kyselina jantarová  X  60°C
207  kyselina křemičitá  X  60°C
208  kyselina křemičitofluoro-vodíková 50%  60°C  60°C
209  kyselina krezolová 50%  X  60°C
210  kyselina kyanovodíková 10%  X  60°C
211  kyselina laurová  X  60°C
212  kyselina linolová  X  60°C
213  kyselina maleinová nasycená  85°C  60°C
214  kyselina máselná  X  22.7°C
215  kyselina metylhydrogen sulfátová  X  60°C
216  kyselina metylsírová  X  60°C
217  kyselina mléčná 25%  X  60°C
218  kyselina mléčná 80%  X  22.7°C
219  kyselina monochlor-octová 50%  22.7°C  60°C
220  kyselina mravenčí  22.7°C  22.7°C
221  kyselina mravenčí bezvodá  22.7°C  X
222  kyselina nikotinová  X  60°C
223  kyselina octová 25%  22.7°C  60°C
224  kyselina octová 60%  22.7°C  22.7°C
225  kyselina octová 85%  n  22.7°C
226  kyselina olejová  85°C  60°C
227  kyselina palmitová 10%  22.7°C  60°C
228  kyselina palmitová 70%  22.7°C  22.7°C
229  kyselina peroxyoctová 40%  X  22.7°C
230  kyselina peroxyoctová nasycená  X  60°C
231  kyselina pikrová 10%  60°C  60°C
232  kyselina propionová  X  X
233  kyselina pyrogallová  X  22.7°C
234  kyselina salicylová  X  60°C
235  kyselina selenová  X  60°C
236  kyselina siřičitá  X  n
237  kyselina siřičitá  X  X
238  kyselina sírová 100%  n  n
239  kyselina sírová 30%  98.9°C  60°C
240  kyselina sírová 50%  98.9°C  60°C
241  kyselina sírová 60%  98.9°C  60°C
242  kyselina sírová 70%  98.9°C  60°C
243  kyselina sírová 80%  98.9°C  60°C
244  kyselina sírová 90%  22.7°C  22.7°C
245  kyselina sírová 93%  22.7°C  22.7°C
246  kyselina sírová 94%  22.7°C  n
247  kyselina sírová 95%  22.7°C  n
248  kyselina sírová 96%  22.7°C  n
249  kyselina sírová 98%  22.7°C  n
250  kyselina sírová dýmavá  X  n
251  kyselina sirovodíková suchá  85°C  60°C
252  kyselina sirovodíková vlhká  X  60°C
253  kyselina ątavelová 50%  85°C  60°C
254  kyselina tetrafluoroboritá  22.7°C  60°C
255  kyselina trichloroctová  X  60°C
256  kyselina trihydrogenboritá nasycená  85°C  60°C
257  kyselina tříslová 10%  85°C  60°C
258  kyselina uhličitá nasycená  85°C  60°C
259  kyselina vinná  X  60°C
260  kyseliny mastné  22.7°C  60°C
261  kysličník difenylu nasycený  X  X
262  kysličník dusný  X  22.7°C
263  kysličník fosforečný  22.7°C  22.7°C
264  kysličník fosforečný bezvodý  22.7°C  22
265  kysličník fosforečný červený  X  21. 1°C
266  kysličník fosforečný ľlutý  X  22.7°C
267  kysličník hlinitý nasycený  85°C  60°C
268  kysličník horečnatý  X  X
269  kysličník siřičitý suchý  X  60°C
270  kysličník siřičitý vlhký  n  22.7°C
271  kysličník sírový  X  60°C
272  kysličník sodný  X  60°C
273  kysličník uhelnatý   plyn  85°C
274  kysličník uhličitý suchý  85°C  60°C
275  kysličník uhličitý vlhký  85°C  60°C
276  kysličník vápenatý  X  60°C
277  kyslík plynný  85°C  60°C
278  linolový olej  X  60°C
279  lněný olej  85°C  60°C
280  louh sodný 30%  98.9°C  60°C
281  lydrogensiřičitan sodný  85°C  60°C
282  lydrogensulfid vápenatý  X  n
283  manganistan draselný 10%  X  60°C
284  manganistan draselný 25%  X  22.7°C
285  mazací olej ASTM 1  X  60°C
286  mazací olej ASTM 2  X  60°C
287  mazací olej ASTM 3  X  60°C
288  metanol  X  60°C
289  metylmetakrylát  X  22.7°C
290  minerální olej  85°C  60°C
291  močovina  85°C  60°C
292  motorová nafta  X  60°C
293  motorový olej  85°C  60°C
294  mýdla  85°C  60°C
295  nafta  22.7°C  60°C
296  nafta   surový olej  85°C
297  nitrobenzen  X  a
298  ocet  65.6°C  60°C
299  octan hlinitý nasycený  X  X
300  octan mědnatý nasycený  22.7°C  22.7°C
301  octan olovnatý nasycený  85°C  60°C
302  octan sodný nasycený  85°C  60°C
303  olej z bavlníkových semen  85°C  60°C
304  olivový olej  X  X
305  palmový olej  X  X
306  parafín  X  60°C
307  pentylalkohol  22.7°C  a
308  perboritan draselný  76.7°C  60°C
309  perchloretylen  X  X
310  peroxid sodný  X  60°C
311  peroxid vodíku 50%  85°C  60°C
312  peroxid vodíku 90%  X  60°C
313  petrolej  85°C  60°C
314  pivo  X  60°C
315  propan  22.7°C  60°C
316  ricinový olej  85°C  60°C
317  rostlinný olej  85°C  60°C
318  roztok pro galvanické pokovení-chrom  98.9°C  60°C
319  roztok pro galvanické pokovení-cín  98.9°C  60°C
320  roztok pro galvanické pokovení-kadmium  85°C  60°C
321  roztok pro galvanické pokovení-měd  98.9°C  60°C
322  roztok pro galvanické pokoven í-mosaz  85°C  60°C
323  roztok pro galvanické pokovení-nikl  98.9°C  60°C
324  roztok pro galvanické pokovení-olovo  98.9°C  60°C
325  roztok pro galvanické pokovení-rhodium  85°C  60°C
326  roztok pro galvanické pokovení-stříbro  85°C  60°C
327  roztok pro galvanické pokovení-zinek  85°C  60°C
328  roztok pro galvanické pokovení-zlato  85°C  60°C
329  rtu»  85°C  60°C
330  rybí tuk  X  60°C
331  silikonový olej  65.6°C  22.7°C
332  síra  X  60°C
333  síran amonný  85°C  60°C
334  síran barnatý nasycený  85°C  60°C
335  síran chromito-draselný  22.7°C  22.7°C
336  síran draselný  X  60°C
337  síran hlinito-amonný  X  60°C
338  síran hlinito-draselný  X  60°C
339  síran hlinito-sodný  X  60°C
340  síran hlinitý nasycený  85°C  60°C
341  síran horečnatý  85°C  60°C
342  síran manganatý  X  60°C
343  síran měďnatý nasycený  X  60°C
344  síran měďnatý nasycený  85°C  60°C
345  síran metylnatý  X  22.7°C
346  síran nikelnato-amonný  X  X
347  síran nikelnatý nasycený  85°C  60°C
348  síran olovnatý  85°C  60°C
349  síran rtutnatý nasycený  X  60°C
350  síran sodný nasycený  85°C  60°C
351  síran stříbrný  X  60°C
352  síran vápenatý  X  60°C
353  síran ľelezitý  X  60°C
354  síran ľeleznatý  85°C  60°C
355  siřičitan sodný  85°C  60°C
356  ąkrob  X  60°C
357  ąkrobová klovatina nasycená  X  60°C
358  sojový olej  X  X
359  solný roztok nasycený  85°C  60°C
360  styren  X  X
361  sulfid barnatý nasycený  X  60°C
362  sulfid sodný  85°C  60°C
363  tekutiny sulfátového typu  85°C  60°C
364  terpentýn  22.7°C  60°C
365  tetrachlormetan  22.7°C  22.7°C
366  uhličitan barnatý nasycený  X  60°C
367  uhličitan draselný  X  60°C
368  uhličitan horečnatý  X  60°C
369  uhličitan mědnatý nasycený  X  60°C
370  uhličitan sodný  85°C  60°C
371  uhličitan vápenatý  85°C  60°C
372  vepřové sádlo  85°C  60°C
373  víno  85°C  60°C
374  voda deionizovaná  98.9°C  60°C
375  voda destilovaná  98.9°C  60°C
376  voda kyselá důlní  85°C  60°C