Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Ohňovzdorné a fyzikálne vlastnosti

  • Teplota vzplanutia CPVC - 482°C
  • Index potreby kyslíka pre CPVC - 60, čo znamená, že nie je schopné horenia v rámci zemskej atmosféry.
  • Faktor rýchlosti šírenia ohňa (FLAME SPREAD) = 15. Ten je pre azbest rovný 0, pre PP 250, nylon 60, dreva 100.
  • Pri horení ho sprevádza len malé množstvo dymu (SMOKE DEVELOPED) < 50. (pre PP 500).
  • Pevnosť v ťahu 55,1 (MPa)
  • Koeficient lineárnej rozťažnosti (m/ m K) 6,12 x 10-5
  • Prestup tepla (W/m K) = 0,14

Pri skúškach teplota plameňa dosiahla 760°C. Pri tejto teplote sa na rúre vytvorí zuhoľnatená vrstva, ktorá vytvorý bariéru ďalšiemu poškodzovaniu rúry.