Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Postup spájania

Spájanie rúr a tvaroviek v systéme NIBCO BlazeMaster® sa vykonáva prakticky tak isto ako v lepenom systéme NIBCO PVC-C na rozvody teplej a studenej vody. Montáž rozvodov nad 2" musia vykonávať 2 osoby.

Strihanie - Rúry z CPVC môžeme deliť pomocou nožníc so západkovým mechanizmom, kruhovým rezákom, elektrickou pílou alebo ostrou zúbkovanou pílou.

Zrazenie hrán a odstránenie pilín - Musíme zraziť hranu s vonkajšej aj vnútornej strany. zrazenie hrán rúry (okolo 10°- 15°) uľahčí jej uloženie do hniezda tvarovky. Pomocou čistej a suchej handry utrieme piliny a prípadnú vlhkosť z tvarovky aj konca rúry. Rúra musí bez problémov vojsť do hniezda tvarovky na jednu tretinu alebo dve tretiny dĺžky.

Lepenie - naneste hrubú rovnomernú vrstvu lepidla na vonkajší koniec rúry a následne natrieme vnútro tvarovky. V prípade rúr 1-1/4" (DN32, 32mm) a väčších je nutné naniesť druhú vrstvu lepidla na koniec rúry.

Spájanie - Po nanesení lepidla, pristúpime ihneď k vsunutiu rúry do tvarovky. Pri vsúvaní rúry do tvarovky rúru pootočíme o 1/4 otáčky a vtláčame ju do tvarovky až na doraz. Na vytvorenie dokonalého spoja je nutné pridržať spájané elementy 30 sekúnd.

MONTÁŽ SPRINKLEROV

K montáži sprinklerov používame špeciálne tvarovky na to určené. Sú to prechody, kolená, T-kusy s kovovým závitom NPT.

Adaptéry sprinklerových hlavic sú vyrobené z mosadznej vložky so závitmi, garantujúcej trvalý spoj s vonkajšími kovovými závitmi.

Inštalovanie sprinklerových hlavíc je možné vykonať až po zalepení posledného lepené spoja v rozvode po osadení všetkých adaptérov na sprinklerové hlavice a po uplynutí času potrebného na vytvrdnutie spoja.

Je neprípustné montovať sprinklerové hlavice do ich adaptérov pred ich vlepením do samotného rozvody.

SPÁJANIE S INÝMI SYSTÉMAMI

Závitové spoje plast-kov

Drážkové spoje

Prírubové spoje