Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Rúry a tvarovky z PVC-C

Rúry CPVC sa vyrábajú vo verzii Sch 80 (priemyslové inštalácie) a vo viac užívanej verzii CTS (Copper Tube Size) — teda v rozmeroch potrubia medeného. Rúry CPVC/CTS sa vyrábajú do 2“, môžu veľmi rýchle (bez preprojektovania) nahradiť medené inštalácie.
Sila steny je v proporciách s vonkajším priemerom rúry, čo spôsobuje rovnakú tlakovú odolnosť pre všetky rozmery.
Typy produkovaných rúr a ich technické parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Použitie:

 • rozvody studenej pitnej vody
 • rozvody chladenia a klimatizácie
 • rozvody teplej úžitkovej vody
 • rozvody kúrenia
 • inštalácie priemyselných rozvodov pre rôzne chemikálie
  (viď tabuľku chemickej odolnosti)
Technické údaje:
 • maximálna teplota 80ºC, kritická teplota 95ºC
 • rovnaký pracovný tlak u CPVC CTS(viď tabuľka)
Upozornenie:
 • Nedoporučuje sa používať rúry CPVC a PVC na voľnom povetrí ako aj pre rozvody plynných médií.
 • V prípade závitovania rúrok (iba Sch 80) sa môže uvažovať iba s polovičným pracovným tlakom.
 • Ak je aj teplota média vyššia ako 23ºC, znižuje sa možný pracovný tlak v inštalácii. Prevodný súčiniteľ „kr“ pre výpočet možného tlaku je uvedený v tabuľke dole

Typy a parametre rúr

Typ
Rozmer

(palce)
Max. pracovný
tlak
kPa(23ºC)
Max. hrúbka
stěny
(mm)
Vnútorný
priemer
(mm)
Vonkajší
priemer
(mm)
Hmotnosť

(kg/mb)
CTS (SDR 11)
1/2
2760
1,73
12,20
15,68
0,131
CTS (SDR 11)
3/4
2760
2,03
17,90
22,22
0,209
CTS (SDR 11)
1
2760
2,59
22,60
28,56
0,325
CTS (SDR 11)
1 1/4
2760
3,18
27,90
34,91
0,490
CTS (SDR 11)
1 1/2
2760
3,76
33,10
41,26
0,685
CTS (SDR 11)
2
2760
4,70
43,20
53,96
1,180
SCH 80
2 1/2
2900
7,00
58,16
73,00
2,173
SCH 80
3
2550
7,62
72,74
88,90
2,917
SCH 80
4
2210
8,56
96,16
114,30
4,643

Prevodný súčiniteľ „kr“

Prevodným súčiniteľom kr vynásobíme max. dovolený pracovný tlak v systéme (t.j. pri 23ºC) a tak získame dovolené tlakové zaťaženie pre príslušnú teplotu.

Teplota ºC
Kr CPVC
23 1
27 0,96
32 0,92
38 0,85
43 0,77
49 0,7
54 0,62
60 0,55
66 0,47
71 0,4
77 0,32
82 0,25
93 0,18
99 0,15