Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Montážne inštrukcie Pex-Al-Pex

Rezanie rúr:
Rúru je potrebné rezať kolmo na os použitím nožníc alebo kotúčového rezacieho zariadenia. Rúru je potrebné rezať opatrne, aby sa nezdeformoval jej prierez (obr.)
Kalibrovanie a fázovanie:
Po odrezaní je potrebné rúru kalibrovať použitím kalibrátora určeného na tento účel. Koniec rúry je potrebné sfázovať výstružníkom. Potom je potrebné odstrániť z vnútra rúry nečistoty alebo triesky materiálu (obr.)
Montáž tvaroviek:
Na rúru založiť maticu a poistný krúžok. nasunúť rúru so založenou maticou a krúžkom na doraz na koncovku spojky (vrchný obrázok).

Potom je potrebné maticu naskrutkovať na spoj kľúčom (spodný obrázok).

Montáž lisovaných tvaroviek:
Rúru zasunúť do spojky až do jej objavenia sa v otvore krúžku (vrchný obrázok). Na lisovanie používame upínadlo (ručné alebo elektrické) a čeľuste typu "U". Pre správne vyhotovenie spoja musia čeľuste priliehať k západkovému krúžku z PE (spodný obrázok).

Ohýbanie:
Rúry Pex-Al-Pex sú veľmi elastické a je možné tvarovať ich ručne. Aj napriek tomu sa odporúča používať pružiny. Pri ohýbaní je potrebné pamätať na održianie minimálneho polomeru ohnutia.
Správne a v súlade s odporúčaniami vyhotovené spojenie rúry Pex-Al-Pex a lisovaných spojov alebo závitových spojov zaručuje dlhodobú a bezporuchovú prácu systému, ktorá sa opiera o záruku výrobcu.

Všeobecné montážne odporúčania

  • Montáž rozvodov sa musí vykonávať pri teplote vyššej ako 0 °C.
  • Nie je vhodné betónovať závitové spoje priamo v stropoch (chápu sa ako rozoberateľné spoje).
  • Je možné betónovať lisované spoje (chápu sa ako rozoberateľné spoje).
  • Pri vonkajšej montáži rozvodov alebo obalených rozvodov, je potrebné pamätať na kompenzáciu tepelnej rozťažnosti rúr.
  • Je potrebné používať vhodne rozmiestnené klzné a pevné podpery.
  • Skúšku tesnosti je potrebné vykonať pred začatím murárskych prác (výlevky, omietky).