Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Rúry a tvarovky z PVC-U

Rúry PVC sú vyrábané v hrubostennej verzii - Sch 40, a vo verzii tenkostennej - PN15 (t.j. pomer vonkajšieho priemeru rúry a minimálneho rozmeru steny rúry). Obidva typy zodpovedajú svojimi rozmermi rúram pozinkovaným.

Použitie:

  • rozvody studenej pitnej vody
  • rozvody chladenia a klimatizácie
  • inštalácie priemyselných rozvodov pre rôzne chemikálie
    (viď tabuľku chemickej odolnosti)
Technické údaje:
  • inštalácie studenej vody do 45ºC a pitnej vody
  • rôzny pracovný tlak (viď tabuľka)
Upozornenie:
  • Nedoporučuje sa používať rúry CPVC a PVC na voľnom povetrí ako aj pre rozvody plynných médií.
  • V prípade závitovania rúrok (iba Sch 80) sa môže uvažovať iba s polovičným pracovným tlakom.
  • Ak je aj teplota média vyššia ako 23ºC, znižuje sa možný pracovný tlak v inštalácii. Prevodný súčiniteľ „kr“ pre výpočet možného tlaku je uvedený v tabuľke dole.

Typy a parametre rúr

Typ
Rozmer
(palce)
Max. pracovný tlak
kPa (25ºC)
Min. hrúbka steny (mm)
Min. vonkkajší priemer (mm)
Hmotnosť
(kg/mb)
PN 15
1/2
1500
1,70
21,20
0,167
PN 15
3/4
1500
1,90
26,60
0,231
PN 15
1
1500
2,20
33,40
0,333
PN 15
1 1/4
1500
2,70
42,10
0,525
PN 15
1 1/2
1500
3,10
48,10
0,683
PN 15
2
1500
3,90
60,20
1,030
SCH40
2 1/2
2000 wg ASTM
5,16
73,03
1,590
PN 15
3
1500
5,70
88,70
2,149
PN 12
4
1200
6,00
114,10
2,943
PN9
6
900
6,60
168,00
5,220
PN9
8
900
7,80
218,80
8,050


Typ
Rozmer
(palce)
Max. pracovný tlak
kPa (23ºC)
Min. hrúbka steny (mm)
Vonkajší priemer (mm)
Hmotnosť
(kg/mb)
SCH 40
SDR 13.5
1/2
4140
2100
2,76
1,57
21,30
21,30
0,253
0,155
SCH 40
SDR 21
3/4
3300
1380
2,86
1,52
26,70
26,70
0,327
0,194
SCH 40
SDR 21
1
3100
1380
3,38
1,60
33,40
33,40
0,491
0,313
SCH 40
1 1/4
2550
3,56
42,15
0,655
SCH 40
1 1/2
2280
3,68
48,25
0,774
SCH 40
2
1930
3,90
60,35
1,042
SCH 40
2 1/2
2070
5,16
73,03
1,590
SCH 40
3
1790
5,48
88,90
2,158
SCH 40
4
1520
6,02
114,30
3,081
SCH 40
6
1240
7,10
168,30
5,432
SCH 40
8
1100
8,18
219,05
8,185


Prevodný súčiniteľ „kr“

Prevodným súčiniteľom kr vynásobíme max. dovolený pracovný tlak v systéme (t.j. pri 23ºC) a tak získame dovolené tlakové zaťaženie pre príslušnú teplotu.

Teplota ºC
Kr PVC PN15
Teplota ºC
Kr PVC SCH40
10 1 23 1
15 1 27 0,9
20 1 32 0,75
25 1 38 0,62
30 0,9 43 0,5
35 0,8 49 0,4
40 0,7 54 0,3
45 0,62 60 0,22