Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Použitie

Protipožiarné inštalácie Protipožiarné inštalácieZhodné s certifikátom CNBOP systém Blazemaster môže byť použitý v oblastiach s nízkym rizikom požiaru (LH - Light Hazard Occupancies). Norma NFPA 13:2010 (Standard for the Installation of Sprinkler Systems) definuje priestory s nízkym rizikom požiaru (alebo ich fragmenty), kde je počet a / alebo horľavosť obsahu sú nízke a možný oheň má relatívne nízky súčiniteľ prestupu tepla (5.2).Do tejto kategórie spadajú mimo iných: školy, hotely, kostoly, kancelárie, reštaurácie, divadlá (okrem javiska), nemocnice a knižnice.

V súlade s touto normou je vhodný tiež pre použitie v miestach s normálnym rizikom požiaru (OH - Ordinary Hazard Occupancies), takých ako napr. parkoviská, pošty, sklady, prípade, že chránená oblasť miestnosti nepresiahne 37m2 (6.3.6.)