Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Lepenie, montáž - doplnkové informácie

Orientačná spotreba lepidla
100 ml lepidla umožní previesť:
75 spojov 1/2”
45 spojov 3/4”
25 spojov 1”

Upozornenie

Firma OATEY vyrobila tzv. „one step” lepidlo pre CPVC FlowGuard Gold , ktorým vyradila PRIMER z procesu lepenia a skrátila čas potrebný pre dokonalé vytvrdnutie spoja. Čas vytvrdnutia spoja je závislý na rozmere rúrky, vlhkosti a teplote ovzdušia.

Upozornenie

  1. Používajte len lepidlá a primery predávané so systémom NIBCO. V opačnom prípade nie je kvalita spoja zaručená.
  2. Plechovky s lepidlami musia byť dôsledne uzavreté.
  3. Vyvarujte sa bezprostredného kontaktu kože s lepidlom. Zasiahnuté miesta umyte veľkým množstvom teplej vody.
  4. Dátum výroby lepidla je uvedený na dne plechovky. Záručná doba – 2 roky . Výrobné číslo 7B21 znamená, že lepidlo bolo vyrobené 21. februára 1997.

Závitové spoje

Pre utesnenie závitových spojov z PVC alebo CPVC používajte teflónovú pásku o min.hrúbke 0,1 mm spolu s teflónovou pastou, v prípade použitia pasty UNIPAK ju použite s veľmi malým množstvom konope. Ručne dotiahnutý spoj môže byť dostačujúci. Klúčom sa doporučuje dotiahnúť závit max.o 1,5 – 2 otáčky.

Použitie doporučených prechodových šrúbení plast-kov zaručuje správne prevedenú inštaláciu

Prechody s vonkajším závitom z CPVC sa môžu použiť iba tam, kde teplota vody neprekračuje 60°C. Pre vyššie teploty sa používajú prechodové šrúbenia uvedené pod kat.číslom 4733.Vzhľadom ku kónusovým závitom prechodov CPVC a PVC s vnútorným závitom je dôležitá opatrnosť pri ich spojovaní s vonkajšími kovovými závitmi. Plastové kusy z CPVC musia obsahovať tesniaci o-krúžok z EPDM.

Upevňovanie potrubia

Aby mohol potrubný systém riadne fungovať a zároveň spĺňať estetické hľadiská, je dôležité dodržať doporučené rozteče úchytov či podpier.

Upozornenie

Pre zvislé inštalácie môže byť vzdialenosť upevnenia väčšia 1,3x pre teploty do 60°C, 1,2 x pre teploty vyššie. V prípade že montujeme na rúrky akékoľvek zariadenia, batérie atd…, musia sa zabezpečiť podperami. Zvislé rúrky musíme upevniť pred každým stropným priechodom alebo pri zmene smeru o 90°. Pred inštaláciou kovových príchytiek sa musíme uistiť, že po čase nezačne materiál podložky reagovať s CPVC alebo PVC. Vhodným materiálom pre tieto pružné podložky je EPDM.

Tlaková skúška

Po zhotovení inštalácie a uplynutí nutného času pre vytvrdnutie spojov sa systém preverí tlakovou skúškou. Minimálny tlak vody je doporučený 1 MPa, doba skúšky 1 hodina. Tlak pri skúške nemôže byť vyšší ako maximálna odolnosť prvkov systému. V prípade zistenia netesnosti spoja musia byť vadné prvky vymenené a skúška opakovaná. Po tlakovej skúške a odstránení zbytkov lepidla musí byť potrubie najmenej 5 minút preplachované.