Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Rozdelenie

WD3510-8

Uzatváracia klapka s ručným pohonom s monitorovaním
Typ WD3510-8

Pracovný tlak: 17,2 Bar – (250 PSI)
Priemery: od 2” do 12”
Certifikáty: ITB, UL,FM

Karta produktu: WD-3510-8

LD3510-8

Uzatváracia klapka s otvormi na závit s ručným pohonom s monitorovaním Typ LD3510-8

Pracovný tlak:17,2 Bar – (250 PSI)
Priemery: od 3” do 12”
Certifikáty: UL,FM

Karta produktu: LD-3510-8

GD-4765-8N

Uzatváracia klapka s ručným pohonom s monitorovaním
Typ GD-4765-8N a GD-1765-8N

Motýľové uzávery typu GD majú telo z tvárnej liatiny, v ktorom je miestnený plochý disk, osadený pomocou ložísk na osi, ktorá je uchytená v tele ventilu. Disk sa otáča okolo osi, ktorá je kolmá na smer prúdenia, otáčanie disku sa vykonáva pomocou mechanického prevodu z ručným kolesom.

Na spojenie motýľových uzáverov NIBCO s rúrami je nutné použiť drážkové tvarovky z tvárnej liatiny.

Pracovný tlak: 20,7 Bar – (300 PSI)
Priemery: od 2 ½” do 10”
Certifikáty: ITB, UL,FM

Karta produktu: Typ GD-4765-8N

KG-900-W

Spätný ventil drážkový pružinový dvojklapkový Typ KG-900-W

Spätné klapky sú samočinné ventily otvárajúce sa v dôsledku prietoku vody v danom smere a samočinne sa zatvárajú v prípade prietoku vody v smere opačnom. Sú spájané s rúrami pomocou liatinových tvaroviek drážkových Typ ventilu KG-900-W je možné inštalovať ako horizontálne, tak aj vertikálne (v prípade, že smer prúdenia je zdola nahor); pri vodorovnej polohe, ventil musí byť inštalovaný tak, aby čapu závesu bol vo zvislej polohe.
• Nie je možné použiť pre pary.
• Nemôže byť umiestnený pri piestových kompresoroch.
• Typ ventilu KG-900-W musí byť inštalovaný vo vzdialenosti, ktorá sa rovná minimálne 5xD (priemer potrubia) z výtlaku čerpadla alebo používať kolená, aby sa zabránilo turbulentnému prúdeniu. V extrémnych prípadoch môže byť požadované zariadenie na vyrovnávanie prietoku.
• Na výstupnej strane čerpadla sú uprednostňované ventily s pružinou.

Pracovný tlak: 17,2 Bar – (250 PSI)
Priemery: od 2 ½” do 12”. Rozmiary 10" oraz 12" wyposażone dodatkowo w śruby z uchem.
Certifikáty: ITB, UL,FM

Karta produktu: Typ KG-900-W

KW-900-W

Spätný ventil medziprírubový pružinový dvojklapkový
Typ KW-900-W

Spätné klapky sú samočinné ventily otvárajúce sa v dôsledku prietoku vody v danom smere a samočinne sa zatvárajú v prípade prietoku vody v smere opačnom. Sú spájané s rúrami pomocou liatinových tvaroviek drážkových

Nie je možné použiť pre pary.
Nemôže byť umiestnený pri piestových kompresoroch.
Typ ventilu KG-900-W musí byť inštalovaný vo vzdialenosti, ktorá sa rovná minimálne 5xD (priemer potrubia) z výtlaku čerpadla alebo používať kolená, aby sa zabránilo turbulentnému prúdeniu. V extrémnych prípadoch môže byť požadované zariadenie na vyrovnávanie prietoku.
Na výstupnej strane čerpadla sú uprednostňované ventily s pružinou.

Pracovný tlak: 17,2 Bar – (250 PSI)
Priemery: od 2 ½” do 12”
Certifikáty: ITB, UL,FM

Karta produktu: KW-900-W

F-908-W

Spätná klapka prírubová Typ F-908-W

Ventil F-908-W môže byť inštalovaný ako horizontálne, tak vertikálne (v prípade, že smer prúdenia je zdola nahor).

Pracovný tlak: 12,1 Bar – (175 PSI)
Priemery: od 2 ½” do 12”
Certifikáty: ITB, UL,FM

Karta produktu: Typ F-908-W

F-607-OTS

Prírubové šupátko O.S.&Y. s mosadzným klínom
Typ F-607-OTS

Pracovný tlak: 12,1 Bar – (175 PSI)
Priemery: od 2 ½” do 12”
Certifikáty: UL,FM

F-609-RW

Prírubové šupátko N.R.S. s klinom pogumovaným
Typ F-609-RW

Pracovný tlak: 17,2 Bar – (250 PSI)
Priemery: od 4” do 12”
Certifikáty: UL,FM

F-607-RW

Prírubové šupátko O.S.&Y. s klinom pogumovaným
Typ F-607-RW

Pracovný tlak: 17,2 Bar – (250 PSI)
Priemery: od 2 ½” do 12”
Certifikáty: ITB, UL,FM

Karta produktu: Typ F-607-RW

NIP-2AJ

Indicator posts (pevná verzia pre montáž na stenu alebo na strop) Typ NIP-2AJ

Certifikáty: UL,FM

NIP-1AJ

Indicator posts (teleskopické prevedenie pre montáž priamo na šupátko) Typ NIP-1AJ

Certifikáty: UL,FM

KT-403-W

Spätný ventil klapkový závitový (závit typu NPT)
Typ KT-403-W

Pracovný tlak: 13,8 Bar – (200 PSI)
Priemery: od ½” do 2”

T-104-O

Šúpatko závitové O.S.&Y. s mosadzným klínom
(závit typu NPT) Typ T-104-O

Pracovný tlak: 12,1 Bar – (175 PSI)
Priemery: od ½” do 2”
Certifikáty: UL,FM

KT-585-70-UL

Uzatvárací guľový ventil s vnútorným závitom (závit typu NPT) Typ KT-585-70-UL

Pracovný tlak: 20,7 Bar – (300 PSI)
Priemery: 1"
Certifikáty: UL,FM