Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Montážne inštrukcie - lisovanie

1. Delenie medených trúbok
Trúbky je nutné rezať kolmo na ich os.Pri použití rezačky potrubia dbáme na ostrosť rezacích kotúčov a vyvýjame len malý tlak na potrubie, z dôvodu aby sme zabránili deformácii konca trúbky.

V prípade ak používame medené trúbky potiahnuté plastovým povlakom, je nutné ju na miestach zalisovania odstrániť. Dbáme na to aby na medených trúbkach nevznikali pozdĺžne ryhy.
2. Odstránenie odstrapkov
Po rezaní je nutné odhrotovať konce trúbok z vnútra aj z vonku. Neopracované vnútorné hrany môžu z dôvodu úzkeho priemeru spôsobiť výrenie prúdu a straty tlaku. Vonkajšie hrany môžu poškodiť tesnenie fitinky Xpress a dokonca ho môžu aj prerezať.
3. Kalibrácia mäkkých medených trúbok
Konce mäkkých medených trúbok je nutné kalibrovať. K tomu je potrebné umiestniť do konca trúbky kalibračný trn a potom na koniec trúbky nasadiť kalibračný krúžok.
4. Označenie dĺžky zasunutia
K dosiahnutiu profesionálneho a bezpečného zalisovania je nutné pred nasadením lisovacej fitinky na trúbke označiť dĺžku zasunutia.
Pri nasadzovaní redukčných nátrubkov, obchádzok, uhlov (90 a 45 stupňov) a zátok je taktiež nutné označiť na trúbke dĺžku zasunutia.
Pevnosť spoja dosiahneme len pri dodržaní úplnej hĺbky zasunutia! Označenie dĺžky zasunutia má byť na trúbkach viditeľné aj po zasunutí a zalisovaní spojenia trúbok.
5. Kontrola prítomnosti a funkcie tesniaceho krúžku
Pred montážou lisovacej fitinky je nutné skontrolovať či sa v nej nachádza nepoškodený tesniaci krúžok. K tomu aby sme dosiahli dokonalú väzbu musíme odstrániť z tesniaceho krúžku a lisovacej fitinky všetky cudzie telesá.
6. Zasunutie trúbky
Miernym pootáčaním posúvame trúbku až na doraz do fitinky, v prípade potreby zasunutie uľahčíme ak O-krúžok natrieme mydlovou vodou. Po zasunutí skontrolujeme či sa označenie prekrýva s vonkajším okrajom fitinky.
K UĽAHČENIU ZASUNUTIA SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMIE POUŽIŤ OLEJ ALEBO TUKY.
7. Zalisovanie spoja
Zalisovanie väzby sa prevádza pomocou elektro- mechanického lisovacieho zariadenia. Ku každému rozmeru je treba použiť lisovacie čeľuste, resp. lisovací krúžok opatrené vhodným označením (M).

Lisovacie čeľuste je treba umiestniť na lisovaciu fitinku tak, aby sa päta fitinky zachytila do drážky čeľuste. Dbajme na to aby sme proces zalisovania neprerušili ešte pred jeho ukončením. To vždy zabezpečí vznik dlhodobo masívnej väzby.