Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Montážne inštrukcie – pájkovanie

Mäkké spájkovanie - spočíva v spájaní elementov pri teplote do 450 stupňov. Používa sa pre:

  • inštalácie studenej a teplej vody
  • inštalácie ústredného vykurovania v pracovných teplotách do 110 stupňov.

Tvrdé spájkovanie - spočíva v spájaní elementov pri teplote nad 450 stupňov. Používa sa predovšetkým pre inštalácie:

  • ústredného vykurovania pri teplotách nad 110 stupňov
  • plynu
  • kvapalných a medicinálnych plynov
  • olejov a stlačeného vyzduch

Proces tvrdého spájkovania je rovnaký ako u spájkovania mäkkého. Pri tvrdom spájkovaní musíme dodať spoju väčšie množstvo tepla ako pri mäkkom spájkovaní. V žiadnom prípade nenahrievame samotnú spájku. Pre tvrdé spájkovanie používame tvarovky z medi i bronzu. Nie je dovolené používať tvarovky mosadzné.

1. Rúrku delíme kolmo k osi špeciálnym náradím, alebo pílkou na železo
2. Odstránime okuje, ktoré by mohli znemožniť vytvorenie kvalitného spoja alebo by obmedzovali prítok média
3. Spájkované povrchy očistíme pomocou kefky s nekovovým vláknom alebo jemným šmirgľovým papierom, až kým nedosiahneme kovový lesk
4. Kým pristúpime k spájkovaniu, nanesieme na koniec rúry spájkovaciu emulziu (do vzdialenosti hlbky tvarovky) .
5. Po zasunutí rúrky do hrdla tvarovky spoj zahrievame. Odsunieme plameň a zatavíme spájku do medzery.
6. Pri spájkovaná T kusu dávame pozor na jeho posavenie v inštalácii. Spájkujeme v poradí znázornenom na obrázku
7. Odstránime zbytky emulzie a spájky.