Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Prečo Meď?

 • Meď odoláva tzv. únave materiálu
 • V riadne vyprojektovanej a zhotovenej inštalácii ústredného kúrenia sa nevyskytuje korózia
 • Odoláva zmenám teplôt a lúčom UV
 • Vnútorný hladký povrch tvaroviek obmedzuje inkrustáciu
 • Medené inštalácie nevyžadujú konzerváciu a opravy
 • Je bakteriostatická, pomáha ničiť baktérie vo vode
 • Je neprekonateľnou bariérou pre kyslík, ani iné škodliviny neprenikajú meďou do vody
 • Neznamená žiadne nebezpečie pre zdravie a životné prostredie
 • Montáž je veľmi jednoduchá
 • Tlaková skúška môže byť vykonaná okamžite po dokončení inštalácie
 • Rúrky sa dajú ohýbať, ušetríme tak tvarovky
 • Rúrky nepotrebujú časté podperz