Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

IZOflex R - izolačné trubice

IZOflex R sú trubice vyrobené z fyzikálne napeňovaného polyetylénu s rôznou hrúbkou steny a rôznym priemerom. 

Použitie

 • tepelná izolácia rozvodov studenej a teplej vody – hrúbky stien sú: 5, 9 a 13 mm
 • izolácia pre rozvody ústredného kúrenia (90°C) – hrúbky stien 13 a 20 mm
 • izolácia rozvodov chladiarenských a klimatizačných zariadení.
Vlastnosť Hodnota Jednotka
Objemová hmotnosť 33 Kg.m-3
Rozmerová stánosť STN 64 5405 % ±1,17
Nasiakavosť vo vode STN 64 5421 Max. 8 %
Teplotný rozsah použitia -40 ≈ +90 ° C
Tepelná vodivosť STN EN ISO 8497 0,0397 pri 0°C W/m.K
Stupeň horľavosti STN 73 0862 C3

Farba: Tmavo-sivá

Balenie: Kartóny  alebo vrecia (množstvá závisia od priemeru)

Sortiment:

 • hr. steny 5 mm : priemery 12 – 35 mm
 • hr. steny 9 mm : priemery 12 – 76 mm
 • hr. steny 13 mm : priemery 12 – 89 mm
 • hr. steny 20 mm : priemery 18 – 114 mm

Všetky izolačné trubice sú vyrábané v samozhášavej úprave s prídavkom retardéru horenia.

Výhody a prednosti:

 • Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti - uzavretá bunková štruktúra zaručuje vysoký tepelný odpor vedeniu tepla.
 • Vysoká chemická odolnosť - polyetylén odoláva všetkým bežne dostupným chemikáliam. Škodlivé je dlhodobé pôsobenie ÚV žiarenia.
 • Jednoduchá spracovateľnosť a montáž - na montáž je potrebné minimálne náradie (ostrý nôž, meter, šablóna).
 • Zdravotná a ekologická nezávadnosť - Izolačné trubice sa vyrábajú z ekologicky a zdravotne nezávadných materiálov a ani po dlhej dobe neuvoľňujú žiadne závadné látky.