Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Všeobecné informácie

Sanitárne systémy NIBCO sa skladajú z rúrok, tvaroviek a ventilov vyrobených z termoplastových materiálov – chlorovaného polyvinylchloridu (CPVC) a polyvinylchloridu (PVC). NIBCO, americká firma pôsobiaca na trhu už 95 rokov, vlastní 16 výrobných závodov po celom svete. CPVC a PVC je firmou NIBCO vyrábané a distribuované už viac ako pol storočia. Firma je hrdá na svoje výborné výsledky a milióny spokojných zákazníkov. Potrubné systémy NIBCO sú inštalované po celom svete. Získali povolenia pre inštaláciu od zodpovedajúcich úradov v USA, Kanade, Velkej Británii, Poľsku, Rusku, Rumunsku, Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Maďarsku, Slovensku a v ďalších iných krajinách. V Slovenskej republike bol vydaný certifikát štátnou skúšobňou SKTC – 110, VÚSAPL, a.s., Novozámocká 179, 950 37 Nitra. Väčšina výrobkov NIBCO má certifikáty veľmi známeho úradu – amerického inštitútu hygieny. (National Sanitation Foundation – NSF). Ak sa rozhodnete inštalovať systém NIBCO – kvalitu máte zaručenú.

Sortiment a možnosť využitia CPVC a PVC

Inštalačný systém z PVC je dostupný v priemeroch od 1/2” (16mm) do 8” (200 mm) v bielej farbe, Schedule 40. Tlakové odolnosti sú závislé na priemere potrubia. Maximálny povolený tlak pre rúrku 1/2” je 4,14 MPa pri teplote 23°C. Maximálna povolená teplota v potrubí PVC je 60°C (140°F). Pri tejto teplote je možný tlak iba 0,9 MPa –(1/2”). PVC je vhodný materiál pre rozvody studenej pitnej vody a iných médií do 60°C. Inštalácie z CPVC sú dostupné v rozmeroch 1/2” (16mm) – 4” (100 mm). CPVC FlowGuard Gold® do 2” ( 50mm), je vyrábaný v béžovej farbe v systéme SDR 11 (Standard Dimension Ratio). Tlakové a teplotné podmienky sú v systéme SDR 11 rovnaké pre všetky priemery (1/2”- 2”) – pri teplote 23°C max. možný tlak 2,76 MPa, pri teplote 82°C max. možný tlak 0,69 MPa. FlowGuard Gold® je ideálny ako pre rozvody studenej a teplej vody, tak pre rozvody ústredného kúrenia. Počiatočná špeciálne upravená surovina pre výrobu FGG pochádza od firmy BFGoodrich. Jeho hlavná výhoda v porovnaní s konkurenčnými materiálmije vo vysokej odolnosti proti mechanickému poškodeniu pri teplotách nižších ako +5°C (41°F).

Predkladáme Vám príklady najčastejšie používaných nadzemných a podzemných potrubných systémov firmy NIBCO

  • rodinné a viac poschodové domy
  • kancelárske budovy
  • obchodné centrá
  • nemocnice a laboratória
  • hotely a relaxačné centrá
  • pamiatkové objekty
  • bazény
  • hospodárske usadlosti
  • potravinársky priemysel
  • chemické a iné priemyselné výrobne