Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Prečo Meď?

  • Meď odoláva tzv. únave materiálu
  • V riadne vyprojektovanej a zhotovenej inštalácii ústredného kúrenia sa nevyskytuje korózia
  • Odoláva zmenám teplôt a lúčom UV
  • Vnútorný hladký povrch tvaroviek obmedzuje inkrustáciu
  • Medené inštalácie nevyžadujú konzerváciu a opravy
  • Je bakteriostatická, pomáha ničiť baktérie vo vode
  • Je neprekonateľnou bariérou pre kyslík, ani iné škodliviny neprenikajú meďou do vody
  • Neznamená žiadne nebezpečie pre zdravie a životné prostredie
  • Montáž je veľmi jednoduchá
  • Tlaková skúška môže byť vykonaná okamžite po dokončení inštalácie
  • Rúrky sa dajú ohýbať, ušetríme tak tvarovky
  • Rúrky nepotrebujú časté podperz